วีดีโอแนะนำ

คุณธิบดี หาญประเสริฐ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบอีกด้านจากนโยบายการส่งเสริม EV เช่น ผู้ประกอบการที่สร้างสถานีชาร์จ ราคามือสองของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะถึงภาครัฐในการสนับสนุนเรื่องนี้

วีดีโอแนะนำ

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผอ.สศอ.กล่าวถึงกรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคซื้ิอรถทุกประเภท

วีดีโอแนะนำ

ดร. ยศพงษ์ ลออนวล พูดถึงบทบาทของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าในการให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดสถานีชาร์จ การประกอบชิ้นส่วน EV ในประเทศไทย

วีดีโอแนะนำ

คุณธิบดี หาญประเสริฐ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับไทยควรเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบก้าวกระโดดหรือไม่ พร้อมบอกตัวเลขสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าของโลกในปัจจุบัน

วีดีโอแนะนำ

คุณปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลพูดถึงมุมมองที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ควรพิจารณาก่อนเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า

วีดีโอแนะนำ

คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์พูดถึงบทบาทสถาบันในการสร้างความเข้าใจกับเอกชน ประชาชนตามกรอบของเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

วีดีโอแนะนำ

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย หรือ AEITF กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการจัดงานเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเดินหน้าอย่างไร?”

วีดีโอแนะนำ

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงนโยบายและแผนการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคต

วีดีโอแนะนำ

คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษวิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าและการสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน

วีดีโอแนะนำ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานเปิดงานเสวนาพลังงานทางเลือกในยุค 4.0 “ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเดินหน้าอย่างไร” กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม

เสวนาพลังงานทางเลือกในยุค 4.0 “ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเ […]