หน้าแรก แท็ก Thailand Industry Expo 2019

แท็ก: Thailand Industry Expo 2019

SCG ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้แนวคิด “สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต”

"เอสซีจี"ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success : สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” ผ่านการนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง SCG Circular way ...

ข่าวล่าสุด