หน้าแรก แท็ก Thailand Coal Awards 2018

แท็ก: Thailand Coal Awards 2018

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Coal Awards 2018 

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Coal Awards 2018  แสดงศักยภาพพลังงานจากถ่านหิน ได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของตนเอง ให้แก่ผู้อื่นได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่าเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดรับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0  สู่ความสำเร็จ...

ไทยนำเข้าถ่านหินปี 2560 กว่า 22 ล้านตันมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผยไทยนำเข้าถ่านหินมาใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 22 ล้านตันมูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมจัดประกวด Thailand Coal Awards 2018 ยกระดับมาตรฐานการขนส่งและใช้ประโยชน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่รัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จ.หนองบัวลำภู พร้อมนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ มอบรองปลัดพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าวรางวัลถ่านหิน แทน...

ข่าวล่าสุด