หน้าแรก แท็ก Solar Cell

แท็ก: Solar Cell

สมาคมผู้สื่อข่าวฯจัดสัมมนาเรื่อง Back up rate

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงานสัมมนา “Back up rate กับ Solar cell ข้อเท็จจริงที่ควรรู้...?” วิทยากรประกอบด้วยคุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระ, ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ นักวิชาการพลังงานอิสระ ดำเนินรายการโดยคุณชมพูนุช ภัทรขจี ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

กฟน. จัดสัมมนาโซลาเซลล์พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต

นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “โซล่าเซลล์ ทางเลือกแห่งอนาคต” Solar Cell : Energy for the Future ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ องค์การปกครองส่วนถ้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปี 2559 เพื่อทราบถึงนโยบาย ...

ข่าวล่าสุด