31.6 C
Bangkok
วันจันทร์, มกราคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก Public Hearing

แท็ก: Public Hearing

พพ.เปิดเวทีถกแผน AEDP 2018 ภาคใต้หนุนใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า

พพ. เดินสายจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018 จ.สุราษฎร์ธานี สอดรับแผน PDP 2018 เพิ่มสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 2580 มั่นใจศักยภาพวัตถุดิบ ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้แหล่งเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ...

พน.จัดเวทีประชาพิจารณ์ร่างPDP -ชูรายภาคมีโรงไฟฟ้าหลักพึ่งตนเอง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ ” ที่กรุงเทพฯ โดยการจัด Public Hearing นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ จากทุกภาคส่วน เพื่อประมวลความคิดเห็นต่างๆ นำมาปรับปรุง ...

ข่าวล่าสุด