ประชาสัมพันธ์

Bluefin Life Technology ลงนามร่วมทุนกับ Ichrogene จากเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาการแพทย์แห่งอนาคต ‘ดิจิทัล เฮลธ์’

บริษัท บลูฟิน ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด โดยนายศุภสิทธิ์ ปราช […]