หน้าแรก แท็ก PDP2018

แท็ก: PDP2018

สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทพลังงานของประเทศ (TIEB) ฉบับใหม่

สนพ. นำโดยกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน บูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับใหม่ หรือแผนแม่บทพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ...

กฟผ. แจงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐภายใต้กรอบ PDP2018

กฟผ. ชี้แจงการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของ กฟผ. แต่อยู่ภายใต้การพิจารณาและกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน แจงกฟผ. ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ซึ่งมอบหมายภายใต้กรอบแผน PDP2018 โดยยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจีแบบ Spot ต่อ กบง.

พพ.-สนพ.แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) ตามแผน PDP2018 พร้อมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย ...

บอร์ด กพช.รับแผน PDP ฉบับปรับปรุงใหม่-รับลูกอปท.เจ้าของโรงไฟฟ้าขยะ

วันนี้ (วัน 24 ม.ค.2562) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาวาระที่สำคัญด้านพลังงาน ทั้งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุงใหม่ และกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ...

ข่าวล่าสุด