หน้าแรก แท็ก PCM

แท็ก: PCM

EA ลงทุน 1,000 ล้านผุดนวัตกรรมสังคมองค์กร PCM จากน้ำมันปาล์ม สิทธิบัตรรายแรกของโลก

EA บริษัทนวัตกรรมพลังงานสัญชาติไทยเจ้าแรก ชูโมเดลบริหารธุรกิจผ่านแนวคิด CSI หรือนวัตกรรมสังคมองค์กร ปรับเปลี่ยน และพัฒนาองค์กรสู่การบริหาร และการทำงานแบบบูรณาการยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน นำร่องด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตต้นแบบ ‘สารเปลี่ยนสถานะ’ หรือ PCM (Phase Change Material) จากน้ำมันปาล์ม ...

ข่าวล่าสุด