หน้าแรก แท็ก LPG

แท็ก: LPG

กบง.ขยายเวลาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี20ต่ำกว่าตลาดอีก2เดือน-ตรึงราคาก๊าซหุงต้มอุ้มกลุ่มหาบเร่แผงลอยต่อ

วันนี้ที่ประชุม กบง. ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานได้พิจารณาเรื่องสำคัญๆ ซึ่งสรุปประเด็นได้ 2 เรื่องคือ แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 และการให้ความช่วยเหลือโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ...

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2560 (ม.ค.–ธ.ค.)

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ  ปี 2559  โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 3.7% และดีเซลหมุนเร็ว(บี7) เพิ่มขึ้น 2.7% ในขณะที่ LPG เพิ่มขึ้น 3.4% และ NGV ลดลง 12.1% สำหรับการนำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศของปี 2560 มีปริมาณนำเข้าและส่งออกรวมเพิ่มขึ้น...

ข่าวล่าสุด