ประชาสัมพันธ์

กฟผ. สร้างชื่อให้คนไทย ​คว้า 11 รางวัลสิ่งประดิษฐ์​จากเวทีนานาชาติ KIDE2022

กฟผ. คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน& […]