28.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มกราคม 24, 2021
หน้าแรก แท็ก GGC

แท็ก: GGC

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นายนนท์ ศิริประภาพรชัย ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ GGC เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 (ระดับเพชร) จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ...

GGC หนุนพื้นที่สีเขียว “คู่เมืองระยอง” ปลูกฝังการดำนาแบบวิถีดั้งเดิม สร้างวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GGC ลงพื้นที่พบปะชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในมิติการดูแลด้านสังคม ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าวชาว GGC” ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานและชุมชน ...

GGC ขับเคลื่อน Biocomplex สู่การเป็น Bio Hub แห่งแรกของประเทศไทย

GGC ขับเคลื่อน “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” สานต่อนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ กุญแจสำคัญสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานชีวภาพ และ Bio Hub แห่งแรกของประเทศ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่ความยั่งยืน เฟสแรกมุูลค่า 7,500 ล้านบาท คาดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/64 ...

ข่าวล่าสุด