หน้าแรก แท็ก GGC

แท็ก: GGC

GGC เดินหน้าโครงการ Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัยแก่นักกีฬา & ให้ความรู้ด้านดูแลสุขอนามัย

GGC เดินหน้าโครงการ Green Health Project โดยนางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม GGC ตัวแทนคณะผู้บริหารส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอนให้แก่พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ...

GGC ร่วมสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและถุงยังชีพให้สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยและนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด และขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ภายใต้โครงการ Green Health Project จากนางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมของ GGC ...

GGC ร่วมสู้ภัย COVID 19 ส่งมอบเจลแอกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้ว่าฯระยอง-สนับสนุนกลีเซอรีนบริสุทธิ์ผลิตเจลแอลกอฮอล์ช่วยเหลือประชาชน

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ GGC นำทีมผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวดในโครงการ “Green Health Project” ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ...

GGC รับลูกรัฐบาลวางมาตรการคุมเข้ม ดำเนินแผนธุรกิจในทุกพื้นที่การผลิตรับมือ COVID -19

GGC รับลูกรัฐบาล ปรับแผนการทำงานเชิงรุก วางมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทุกพื้นที่การผลิต ขอความร่วมมือพนักงานดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในช่วง Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...

GGC จับมือพันธมิตรแจกเจลทำความสะอาดมือ ภายใต้กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า ป้องกันตัวเองจากโรคระบาด”

นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วน หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม GGC พร้อมด้วยนางสาวชโรบล เรียงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร รถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมด้วยบิ๊ก-ณทรรศชัย, คุณอ้อม-อังคนา และปกป้อง รัชนาทร่วมกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ...

GGC แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 GGC สามารถสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ได้จำนวน 415,882 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 40,960 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์จากโรงงานแห่งที่ 2 เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 2/2562 ...

GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือสู่น้องบนดอยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย จำนวน 250 แกลลอน พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยในช่องปาก มูลค่ากว่า 80,000 บาท ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และพลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ ...

GGC ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีลงเสาเข็มเอก “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เทงบลงทุน 7,500 ล้าน

GGC ร่วมกับ KTIS จัดพิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์โครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ GGC และนายแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เข้าร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ ...

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นายนนท์ ศิริประภาพรชัย ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ GGC เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 (ระดับเพชร) จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ...

GGC หนุนพื้นที่สีเขียว “คู่เมืองระยอง” ปลูกฝังการดำนาแบบวิถีดั้งเดิม สร้างวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GGC ลงพื้นที่พบปะชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในมิติการดูแลด้านสังคม ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าวชาว GGC” ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานและชุมชน ...

ข่าวล่าสุด