30.1 C
Bangkok
วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022
หน้าแรก แท็ก EV

แท็ก: EV

บอร์ด BOI ไฟเขียวส่งเสริมลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา บอร์ดบีโอไอมีมติอนุมัติส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง HEV,  PHEV,  BEV และ Battery Electric Bus   โดย BEV ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากสุดถึง 10%  และหากตั้งโครงการลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี  มั่นใจมาตรการที่ออกมาจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น...

วางโรดแม็พอุตฯหุ่นยนต์-ยานยนต์แห่งอนาคต

"อุตตม" เตรียมชงโรดแมปอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์แห่งอนาคต 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายเข้า ครม.ภายใน มี.ค.2560 นี้ ขณะที่บีโอไอเผยผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกปักหมุดลงทุน R&D กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้า ...

สัมมนาถกร่างข้อกำหนดความปลอดภัยEV

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) กรมการขนส่งทางบกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น “การศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย" ครั้งที่ 2 ณ Millennium Hilton Bangkok ชั้น M ห้อง Thonburi Ballroom สำหรับประเด็นความคิดเห็นเพื่อยกร่างข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบกในการกำหนดขนาด น้ำหนัก คุณลักษณะ ระบบการทำงานสมรรถนะของต้นกำลัง และส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของยานยนต์ไฟฟ้า...

มอบสัญญาการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พน.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีมอบสัญญา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการลงทุนและขับเคลื่อนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV)...

PEA ขับเคลื่อนองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ในปี 2560 มุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” จากที่รัฐบาลได้ริเริ่มการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" จึงทำให้หน่วยงานต่างๆได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับรัฐบาล ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้กำหนดนโยบาย PEA 4.0 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐดังกล่าวเช่นกัน ในปี...

BMW-มจธ.ลงนามทำวิจัย EV Car Sharing ร่วมกัน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและร่วมลงนามการลงนามดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเปิดตัวโครงการ Charge & Chare เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริม Electric Vehicles Charging and Car Sharing Zone ภายในมหาวิทยาลัย โดยคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มจธ.จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน พฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ ...

นิสิตเก่าวิศวะจุฬาฯจัดสัมมนาประเทศไทยกับ EV

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯนำทัพจัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้า “ประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า” ดึงตัวแทนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำความรู้จักยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า เผยนโยบายทุกภาคส่วนนำเสนอนวัตกรรม EV ระบบต่างๆ จากผู้ผลิตระดับโลก ...

AEITF จัดเสวนาใหญ่ “ยานยนต์ไฟฟ้าไทยต้องเดินหน้าอย่างไร?”

ปัญหาโลกร้อนกำลังคุกคามโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกประเทศจึงต้องหาทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ เพื่อหาทางแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยไทยเองก็มีพันธะสัญญาที่จะปล่อยก๊าซก่อเรือนกระจกลดลง 20-25% โดยกระทรวงพลังงานมีแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน หรือ EI ...

ข่าวล่าสุด

Thai TH English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Japanese JA