หน้าแรก แท็ก AgriTech 2020

แท็ก: AgriTech 2020

กระทรวงเกษตรฯประกาศ 2020 เป็นปีแห่ง”เทคโนโลยีเกษตร” คิกออฟ 4โครงการใหญ่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ประกาศ ค.ศ.2020 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตร (AgriTech2020) คิกออฟ 4 โครงการใหญ่สร้างจุดเปลี่ยนสู่เกษตร 4.0 เป็นของขวัญปีใหม่ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ใน 77 จังหวัด ...

ข่าวล่าสุด