หน้าแรก แท็ก AEITF

แท็ก: AEITF

ปลดล็อกผังเมืองแก้ปมพลังงาน-ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายกฯประกาศใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง 2 ฉบับผ่าทางตัน'ผังเมือง'กระตุ้นลงทุน โดยยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท แก้ปัญหาปัญหาขยะล้นเมือง-แก้ปัญหาพลังงาน และยกเว้นข้อบังคับกฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด...

AEITF พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พพ.

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) และนายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานมูลนิธิฯ นำคณะทำงานเข้าพบนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ...

ข่าวล่าสุด