หน้าแรก แท็ก AEITF

แท็ก: AEITF

AEITF ร่วมงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ EV

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็น (Focus Group) เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีชั้นสูง" ...

อนาคตไทยยุค 4.0 และโอกาสใหม่ที่มากกว่ายานยนต์ไฟฟ้า

29 มีนาคม 2561 ที่ห้องแอมเบอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานีมีการจัดงานเสวนาพลังงานทางเลือก 4.0 ในหัวข้อ “ความท้าทายขออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน"NEW S-CURVE” โดย AEITF, NECTEC และGPI โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน NEW S-CURVE”...

ประธาน AEITF รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10 หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  สังกัดกระทรวงพลังงาน ณ Energy Complex Building จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน ...

ประธาน AEITF ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานมูลนิธิ และดร.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 "Enigneering 4.0 the next revolution in engineering" จัดขึ้นโดย วสท. ...

AEITF นำคณะทำงานเข้าพบผอ.สถาบันยานยนต์

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF)  นำโดยคุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิได้เข้าพบคุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เพื่อแนะนำมูลกิจกรรมและบทบาทของมูลนิธิ ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกัน ...

ประธาน AEITF เข้าพบผู้บริหารระดับสูง SME Bank

วันนี้ (29 กันยายน 2560) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (Alternative Energy Institute of Thailand Foundation = AEITF) ได้เข้าพบผู้บริหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นำโดยคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคาร คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร ...

AEITF เข้าพบรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

วันนี้ (27 มิถุนายน 2560) ทีมงานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ซ้าย) ประธานและนายธนิตย์ ธรรมจรัส (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้าพบ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ (กลาง) รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต...

“ดร.แสวง” รับรางวัลผู้สนับสนุนงานวิจัยปิโตรเลียม จุฬาฯ

ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด และที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับรางวัลและของที่ระลึกจากคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ บุตรสาวได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ประจำปี 2560 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

“โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค” เข้าปรึกษาหารือกับมูลนิธิ

Mrs. Jessica Oh, Manager Corporate Communications Office, Ms. Elizabeth Sim, Senior Excutive, Toshiba Asia Pacific Ptd. Ltd., Singapore เข้าพบนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการทำธุรกิจพลังงานทางเลือกในประเทศไทยที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิ...

AEITFแนะนำกิจกรรมมูลนิธิปี 60 กับ PTG

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) คุณสุริยะ คชินทร ผู้จัดการมูลนิธิ และคุณธนิตย์ ธรรมจรัส ผอ.สื่อสารองค์กร เข้าพบคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG...

ข่าวล่าสุด