30.6 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2020
หน้าแรก แท็ก AEDP2018

แท็ก: AEDP2018

สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทพลังงานของประเทศ (TIEB) ฉบับใหม่

สนพ. นำโดยกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน บูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับใหม่ หรือแผนแม่บทพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ...

พพ.ระดมความเห็นส่วนกลางแผน AEDP2018 หลังเปิดประชาพิจารณ์มา 4 ครั้งรุกพลังงานทดแทนเต็มสูบ

พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP2018 ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในทุกมิติ ให้สอดรับแผน PDP2018 เพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ในปี 2580 เตรียมรวบรวมความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแผน AEDP2018 และเสนอกระทรวงพลังงาน ...

พพ.-สนพ.แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) ตามแผน PDP2018 พร้อมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย ...

ข่าวล่าสุด