หน้าแรก แท็ก 37th AMEM

แท็ก: 37th AMEM

เปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 (37th AMEM)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings : 37th AMEM) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เริ่มขึ้นเป็นวันแรก โดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่จะมีขึ้น...

พน.ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพ AMEM ครั้งที่ 37 ‘สนธิรัตน์’ ดันไทยเป็น “ศูนย์เชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน”

พลังงานพร้อมจัดงาน AMEM ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเป็นเวทีครั้งสำคัญเพื่อร่วมหาแนวทางบริหารจัดการพลังงานอย่างประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ภูมิภาคอาเซียน ...

ข่าวล่าสุด