หน้าแรก แท็ก ไทยนิยม ยั่งยืน

แท็ก: ไทยนิยม ยั่งยืน

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งติดตามผลการผลิตของโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตเอทานอลที่จะลดลงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ด้านพลังงานในพื้นที่ให้ได้ผลตามเป้าหมายสร้างความสุขและมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรต่อไป...

ข่าวล่าสุด