29 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 3, 2021
หน้าแรก แท็ก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แท็ก: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประชาชน3,000คนพร้อมใจแสดงความเห็นในเวที EHIA ครั้งที่ 1 ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กฟผ. ขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เกือบ 3,000 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 48 คน สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนจะนำไป ...

กฟผ.แจ้งดินสไลด์​แม่เมาะ ไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินคนในพื้นที่

กฟผ. ชี้แจงเหตุดินสไลด์บริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะว่า ไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงไม่กระทบกับระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ พร้อมทั้งประสานจังหวัดลำปางแจ้งพี่น้องประชาชน และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วเหตุการณ์​ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งถ่านหินลิกไนต์​ให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะแต่อย่างใด โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังคงจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ   เนื่องจากมีการเตรียมสำรองถ่านหินไว้แล้ว...

นักประดิษฐ์ กฟผ.คว้า 6 รางวัลระดับนานาชาติ

นักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 6 รางวัล จากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ 11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017) ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ...

ชาวแม่เมาะร่วมทบทวนEHIAขยายโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอขอบคุณชาวอำเภอแม่เมาะ ที่พร้อมใจกันมาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4–7 อย่างเนืองแน่นจำนวน 2,309 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาถึง 51 คน ...

ข่าวล่าสุด