34.4 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, เมษายน 22, 2021
หน้าแรก แท็ก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

แท็ก: โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ชาวเมืองนนท์และกรุงเทพฯร่วมรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้า พระนครเหนือระยะที่ 1 ช่วยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าและประโยชน์ให้กับชุมชน

ชาวเมืองนนทบุรีและกรุงเทพฯช่วยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า ร่วมรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 อย่างสนใจ ด้าน กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัด พร้อมนำข้อเสนอแนะจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ โดยคำนึงประโยชน์ของชุมชนเพื่อประเทศชาติเป็นสำคัญ ..

ชาวนนทบุรี-กรุงเทพฯพร้อมใจร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ(ส่วนเพิ่ม)ครั้งที่ 1

กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัดเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 กว่า 700 คน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ โดยจะนำความคิดเห็นรวมถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆมากำหนดขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงาน ...

ข่าวล่าสุด