26 C
Bangkok
วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2020
หน้าแรก แท็ก โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แท็ก: โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

พน.หนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน ชูศักยภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แปรรูปสินค้าเกษตร

รมว.พลังงานคนใหม่ฟิต ประเดิมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ชมผลผลิตแปรรูปหมู่บ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดย พพ. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกด้านพลังงานที่ ...

“อนันตพร”ลงพื้นที่ติดตามการใช้งบ Block Grant

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ โดยตรวจติดตามการใช้งบประมาณ Block Grant โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ...

พน.สมุทรสงครามส่งเสริมชุมชนใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมส่งเสริมชุมชนในอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร สร้างรายได้ ลดรายจ่ายเกษตรกร สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในท้องถิ่น และการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่อยอดสู่การบริหารจัดการพลังงานในชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวานนี้ ( 3 กรกฎาคม 2560) ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ...

ข่าวล่าสุด