หน้าแรก แท็ก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

แท็ก: โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

“ศิริ”ลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์ จ.เพชรบูรณ์

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ช่วยเสริมฐานความมั่นคงรายได้เกษตรกรตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ติดตามโครงการผลิตและขนส่งน้ำมันดิบแหล่งวิเชียรบุรี ยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมเยี่ยมชมโครงการพลังงานลมเขาค้อ เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสะอาด...

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งติดตามผลการผลิตของโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตเอทานอลที่จะลดลงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ด้านพลังงานในพื้นที่ให้ได้ผลตามเป้าหมายสร้างความสุขและมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรต่อไป...

ข่าวล่าสุด