27.1 C
Bangkok
วันจันทร์, มกราคม 18, 2021
หน้าแรก แท็ก แผนพัฒนาพลังงานทดแทน

แท็ก: แผนพัฒนาพลังงานทดแทน

ก.พลังงานปรับแผนจัดการอนุรักษ์พลังงาน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม "แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์" ว่า การบริหารจัดการโครงการจะประสบความสำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 1. ผู้พัฒนาโครงการต้องมีความรู้ (Knowledge) ...

พลังงานแย้มปรับแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงานแย้มมีโอกาสปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกภายในปี 257 ที่มีเป้าหมายจะผลิตพลังงานกว่า 19,600 เมกะวัตต์ หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดต่ำลงและให้ลดลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิสแทน ...

ข่าวล่าสุด