หน้าแรก แท็ก เยาวชน

แท็ก: เยาวชน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมท่องโลกปิโตรเลียมให้เยาวชน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน (ท่องโลกปิโตรเลียม) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้เยาวชนเข้าใจเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นางอำไพพร เหล่างาม...

NPS เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนเรียนรู้พลังงานทดแทน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทราจำนวน 12 โรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ใช้เชื้อเพลิงจากพืชพลังงานที่ปลูกได้ไม่มีวันหมดจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็น ...

ข่าวล่าสุด