27.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
หน้าแรก แท็ก ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่

แท็ก: ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทศไทย จัดงาน  Partner’s Day 2024 เสริมสร้างความแข็งแกร่งพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดและเทคโนโลยีระดับโลกด้านโครงข่ายไฟฟ้า จัดงาน Partner’s Day 2024 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนความร่วมมือระยะยาว พร้อมขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรที่ไว้วางใจในบริษัทฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ณ ห้อง รอยัล มณียา บอลรูม  โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยงานนี้เป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการใหญ่ครั้งแรกของปี...

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสริมสร้างความใกล้ชิด และกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสององค์กร ผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกัน ณ สนามฟุตบอล Grand FOGO อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ SAM600 รองรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล ได้พัฒนา SAM600 3.0 ซึ่งเป็นหน่วยอินเตอร์เฟซ (PIU) เพื่อช่วยเชื่อมต่อระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้า สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด SAM600 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รวมอุปกรณ์ 3 ยูนิตเข้าด้วยกันเป็นโมดูลาร์แบบกล่องเดียว ที่สามารถปรับแต่งรูปแบบการทำงานให้เป็น merging unit, switchgear control unit หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อรองรับวิธีการติดตั้งที่หลากหลาย ด้วยการผสานอุปกรณ์เป็นเครื่องเดียวทำให้การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบและการบำรุงรักษา...

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ส่ง Digital Team หนุนภาคพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “Digital Team” ด้วยการรวมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและมีศักยภาพในด้านดิจิทัลจากหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดย Young Talent กลุ่มนี้จะมาทำงานเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนลูกค้าของฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลตามทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก และสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร. วรวุฒิ วรุตตมพรสุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ คว้ารางวัล CSR-DIW 2022 มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ (Country Managing Director) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด...

ข่าวล่าสุด