หน้าแรก แท็ก อลงกรณ์ พลบุตร

แท็ก: อลงกรณ์ พลบุตร

“อลงกรณ์”ชูเกษตรอัจฉริยะ-Big Data ฝ่าคลื่นดิสรัปต์ หนุนรายได้เกษตรกรเพิ่ม 3 เท่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษานายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ฝ่าคลื่นดิสรัปต์ เกษตรอัจฉริยะ ด้วย Big Data” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Agritech สู่มิติใหม่เกษตรอัจฉริยะ” โดยมีวิทยาร่วมเสวนา อาทิ ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ...

ชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษา

นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง และประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองครั้งที่ ๙ โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองกล่าวรายงานสำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งชมรมช่างภาพการเมืองได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองจำนวน ๘๐ ทุน และทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ– ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ประสบความเดือดร้อน ๖ ทุน ...

มอบทุนการศึกษาลูกหลานสมาชิกสมาคมช่างภาพ

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการให้เกียรติเชิญคุณอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 เป็นประธานงานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกจำนวน 162 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ท่ามกลางผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มาร่วมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของช่างภาพ ...

ATPA จัดงาน “50 ปี ประชาคมอาเซียน : โอกาส & ความท้าทาย”

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน (ATPA) มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “50 ปี ประชาคมอาเซียน : โอกาส & ความท้าทาย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  โดยมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวต่อไปหลัง 50 ปี ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง “ไทยกับการค้าอาเซียน โอกาส และความท้าทาย” โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร ...

“อลงกรณ์”มอบทุนบุตร-ธิดาช่างภาพการเมือง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง และมอบทุนช่วยเหลือช่างภาพเข้มแข็ง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับมอบทุน โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมมอบทุนให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองด้วย

“อลงกรณ์-ชมรมช่างภาพฯ” มอบอุปกรณ์การเรียน

คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานงานมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกรองน้ำดื่มให้ 3 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารประจำปีต่อเนื่องปีที่ 7 ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง และหลายองค์กรนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและยังร่วมกันแปรอักษรแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทุกภาคส่วนหนุนยานยนต์ไฟฟ้าสานต่อพระปณิธานในหลวง

ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด พระองค์ทรงค้นคว้าทดลองพลังงานทางเลือกมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2517 เพื่อลดผลกระทบการใช้พลังงาน ...

คนร่วมงานเสวนายานยนต์ไฟฟ้าเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานงานเสวนา "พลังงานทางเลือกในยุค 4.0 : ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเดินหน้าอย่างไร?" นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่งและประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยปาฐกถาพิเศษเรื่อง "วิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้า" ...

“อลงกรณ์” มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาชมรมช่างภาพการเมือง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา ...

ข่าวล่าสุด