26 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021
หน้าแรก แท็ก สุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

แท็ก: สุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

ประธาน AEITF รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10 หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  สังกัดกระทรวงพลังงาน ณ Energy Complex Building จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน ...

ประธาน AEITF ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานมูลนิธิ และดร.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 "Enigneering 4.0 the next revolution in engineering" จัดขึ้นโดย วสท. ...

AEITF นำคณะทำงานเข้าพบผอ.สถาบันยานยนต์

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF)  นำโดยคุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิได้เข้าพบคุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เพื่อแนะนำมูลกิจกรรมและบทบาทของมูลนิธิ ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกัน ...

ประธาน AEITF เข้าพบผู้บริหารระดับสูง SME Bank

วันนี้ (29 กันยายน 2560) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (Alternative Energy Institute of Thailand Foundation = AEITF) ได้เข้าพบผู้บริหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นำโดยคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคาร คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร ...

AEITF เข้าพบรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

วันนี้ (27 มิถุนายน 2560) ทีมงานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ซ้าย) ประธานและนายธนิตย์ ธรรมจรัส (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้าพบ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ (กลาง) รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต...

“โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค” เข้าปรึกษาหารือกับมูลนิธิ

Mrs. Jessica Oh, Manager Corporate Communications Office, Ms. Elizabeth Sim, Senior Excutive, Toshiba Asia Pacific Ptd. Ltd., Singapore เข้าพบนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการทำธุรกิจพลังงานทางเลือกในประเทศไทยที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิ...

ประธาน AEITF เยี่ยมชมงาน SETA2017

เมื่อวานนี้ (9 มีนาคม 2560) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ซ้าย) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย หรือ AEITF ได้เข้าร่วมงาน Sustainable Energy & Technology Asia (SETA2017) ร่วมทั้งเยี่ยมบูธบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และยังได้เข้าร่วมงานสัมมนา “กฎ ระเบียบ มาตรฐานที่ควรรู้เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง”...

AEITFแนะนำกิจกรรมมูลนิธิปี 60 กับ PTG

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) คุณสุริยะ คชินทร ผู้จัดการมูลนิธิ และคุณธนิตย์ ธรรมจรัส ผอ.สื่อสารองค์กร เข้าพบคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG...

ประธานAEITFนำทีมเข้าพบรองประธานบริษัทโตโยต้าฯ

วันนี้ (19 ธันวาคม 2559) กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำทีมโดยคุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ขวาสุด) ประธานมูลนิธิ เข้าพบคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพี่อแนะนำวิสัยทัศน์และกิจกรรมมูลนิธิประจำปี 2560 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางของพลังงานทางเลือกและธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต...

จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพลังงานทดแทน

ดร.นพดล ปิยตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถ่ายรูปร่วมกับนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานสถาบันมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

ข่าวล่าสุด

Thai TH English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Japanese JA