30.3 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 21, 2023
หน้าแรก แท็ก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แท็ก: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

“พลเอก ประยุทธ์” เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 แก่ 15 ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ พร้อมมอบหมาย ดีป้า ผลักดันบัญชีบริการดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 แก่ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จำนวน 15 เมือง โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ศ. (พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ดีป้า มอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม-สนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

ดีป้า ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และสอดคล้องไปกับภารกิจสำนักงานฯ ผ่าน 8 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า มากกว่า 140 โครงการ หวังเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเนื่อง คาดยกระดับความรู้และทักษะดิจิทัลแก่คนไทยได้มากกว่า 4,800 คน สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย ดีป้า จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่าน 8 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ ดีป้า มากกว่า 140 โครงการ

ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6

ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ร่วมกัน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานฯ ประกาศรับสมัครผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 นั้น ขณะนี้ ดีป้า ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทั้ง 122 ท่าน โดยมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครแล้ว ! Prime Minister’s Digital Awards 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี “Prime Minister’s Digital Awards 2022” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 ธันวาคม 2565 ทาง www.depa.or.th/th/PM-award ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่ผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย “Prime Minister’s Digital Awards 2022” จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน 5 ด้าน...

ดีป้า จับมือ ส.อ.ท. และเครือข่ายภาคการศึกษา พัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการจ้างงาน แก้โจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษาระดับประเทศ จัดกิจกรรมเสวนา Technology, Skills, and the New Trend of Work: ทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบไม่ตกงาน ชี้แนวทางการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และการจ้างงานนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สนองตอบความต้องการกำลังคนดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจไทยในอนาคต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนาในชื่อ Technology,...

“ดีป้า” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยตราสัญลักษณ์ dSUREตัวช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์-บริการดิจิทัล ได้มาตรฐานสากล ตรงปกไม่โดนหลอก

ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ “dSURE” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ได้แล้ววันนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกบริบทของการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีความเฉพาะทางและหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังสามารถพบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ทั้งที่ได้มาตรฐานและต่ำกว่ามาตรฐานวางขายปะปนตามท้องตลาด นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดทำตราสัญลักษณ์ “dSURE” (ดีชัวร์) “ดีป้า ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลก่อนออกตราสัญลักษณ์ dSURE ให้กับผู้ประกอบการ...

ดีป้า ดันโครงการส่งเสริม-สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล

จับมือพันธมิตรพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตฯ ดิจิทัล ดีป้า เดินหน้าทำงานเพื่อคนไทยต่อเนื่อง ไฟเขียว 6 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คาดช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย และกลุ่ม Mid-career รวม 2,700 ราย อีกทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 200 ราย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า...

“ดีป้า” จับมือ “การท่าเรือฯ” สานต่อความร่วมมือ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่ Smart City ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีป้า และ การท่าเรือฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เดินหน้าสานต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ยกระดับการบริหารจัดการสภาพการจราจรในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขับเคลื่อนสู่ท่าเรือที่ได้มาตรฐานระดับโลก ก่อนเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ...

ดีป้า จับมือ กราวิเทคไทย เปิดศูนย์ “G.LAB Digital Makerspace” คอมมูนิตี้ แห่งใหม่

แหล่งบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลทุกวัย พร้อมรับทุกการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ “G.LAB Digital Makerspace” ศูนย์กลางการให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้าน IoT แบบครบวงจร พร้อมเปิดพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เพื่อบ่มเพาะกำลังพลคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ให้เติบโตแบบมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q3/64 ทรงตัวต่อเนื่องจาก Q2 ชี้ผู้ประกอบการดิจิทัลวอนรัฐดำเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3 ปี 2564 พบทรงตัวในเกือบทุกองค์ประกอบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จีดีพีหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ...

ข่าวล่าสุด

Thai TH English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Japanese JA