ประชาสัมพันธ์

“ซิโนเปค” เผยแพร่รายงานนำเสนอความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนประจำปี 2565

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (Chin […]