หน้าแรก แท็ก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แท็ก: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

สมาคมนักข่าวฯเสวนาถอดบทเรียนสุขภาพกรณีทำข่าวพื้นที่ถ้ำหลวง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและพันธมิตร อาทิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต แพทยสภา นักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดเสวนาถอดบทเรียนสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง ...

ข่าวล่าสุด