27.6 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022
หน้าแรก แท็ก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แท็ก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดีป้า จับมือ ส.อ.ท. และเครือข่ายภาคการศึกษา พัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการจ้างงาน แก้โจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษาระดับประเทศ จัดกิจกรรมเสวนา Technology, Skills, and the New Trend of Work: ทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบไม่ตกงาน ชี้แนวทางการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และการจ้างงานนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สนองตอบความต้องการกำลังคนดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจไทยในอนาคต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนาในชื่อ Technology,...

เดลต้า ร่วมกับ KMITL ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบ IoT และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบ IoT เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลไทย วัตถุประสงค์ของ MOU นี้ คือการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้จากบริษัทเอกชนไปยังสถาบันการศึกษาอย่างประสบผลสำเร็จ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสองฝ่าย และพัฒนาศักยภาพของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบัน KMITL อีกด้วย

ข่าวล่าสุด

Thai TH English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Japanese JA