ประชาสัมพันธ์

ส.อ.ท. ร่วมกับ AEPW และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูนวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ลดขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Alliance to […]