หน้าแรก แท็ก สจล.

แท็ก: สจล.

เชฟรอนเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อฯ” ปีที่ 6

เชฟรอน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ก้าวสู่ปีที่ 6 ตั้งเป้าจัด กิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสานต่อแนวทางศาสตร์พระราชาด้านบริหารจัดการดิน-น้ำ-ป่าอย่างยั่งยืน...

สจล.รุกพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รุกสร้างแนวทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนในประเทศไทย แก่นักศึกษา สจล. โดยลงนามความร่วมมือกับนายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า...

มิตซูบิชิ–สจล.ร่วมวิจัยด้านบริหารจัดการพลังงาน

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยมร.ทาคายูกิ ฮายากาว่า ผู้จัดการทั่วไป บ.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิจัยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร”....

ข่าวล่าสุด