35.2 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 12, 2020
หน้าแรก แท็ก สกว.

แท็ก: สกว.

“สกว.”มุ่งลดฝุ่นPM2.5 พัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดการเผาไหม้น้ำมันดีเซล

“ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล” คือ หนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้เกิดเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพฯที่คนกรุงเรียกจนติดปากทุกวันนี้ว่า “PM 2.5” เนื่องจากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องยนต์เบนซิน ส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณก๊าซพิษรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) หรือเขม่าจากไอเสียมากกว่า ...

มจธ.-ขสมก.เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า

มจธ.จับมือ ขสมก. เดินหน้าเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า มจธ.และดีเดย์ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศสาย ปอ. 138 จากพระประแดง-หมอชิต 2 มุ่งลดการใช้พลังงานการปล่อยมลพิษจากภาพขนส่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับชีวิตคนกรุง และมาตรฐานการผลิตไทย ...

“ไพรินทร์” ประธานพิธีเปิดการสาธิตการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย” โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลักคือ ขสมก., มจธ., กฟผ. และสกว. โดยนำรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท Edison Motors จำกัด จากเกาหลีใต้มาทดลองวิ่ง ...

ปตท.-พันธมิตรหนุน CAT-REAC industrial project

สกว. จุฬาฯ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บมจ.ปตท. บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ...

ชุมชนดำเนินสะดวกต่อยอดงานวิจัยแก้ปัญหาน้ำเสีย

ชุมชนชาวดำเนินสะดวกต่อยอดงานวิจัย นำแนวคิดการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองทำในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการสะสมสารพิษและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังพบเกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากเกินขนาด อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ...

กฟผ.จับมือพันธมิตรลงนามใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่อง

กฟผ.ลงนามความร่วมมือ “การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ร่วมกับ มจธ. สมก. และ สกว. สนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาทดสอบ พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อต่อยอดแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ.

โชว์ต้นแบบรถบัสไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนในไทย

     สถานการณ์การใช้พลังงานจากธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งโลจิสติกส์ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งทางบก ซึ่งรถยนต์จะใช้พลังงานมากที่สุด สิ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากปัญหามลพิษในอากาศ จากสภาพปัญหาดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ และนายสุชาติ พันธุ์ไพศาล สำนักวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษา "โครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับประเทศไทย" และได้รับความร่วมมือการประกอบรถโดยสารไร้มลพิษจากบริษัทอู่เชิดชัยอุตสาหกกรรม จำกัด รถโดยสารไร้มลพิษคันนี้ใช้เทคโนโลยีการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนให้กับอินเวอร์เตอร์เพื่อขับเคลื่อนฮับมอเตอร์ซึ่งติดตั้งที่ล้อหลังของรถโดยสารทั้งสองข้างโดยตรง ทำให้ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าคันนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถโดยสารไฟฟ้าทั่วไป ทั้งยังสามารถรองรับเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอนาคต...

สกว.จุดประกาย ‘พลังงานเพื่อประเทศไทย 4.0’

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จับมือ มทส. และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จุดประกายคณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัยเพื่อใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 4.0 ย้ำนักวิจัย ภาครัฐและเอกชนต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน และพัฒนาทักษะ STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยยุค 4.0 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุม คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 118 “พลังงานเพื่อประเทศไทย...

สกว.ระดมสมองจัดการขยะแผงโซลาร์เซลล์

สกว. เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ถกประเด็นการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนบริหารจัดการของประเทศและเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรีไซเคิลป้อนกลับให้กับ ...

ข่าวล่าสุด