29 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
หน้าแรก แท็ก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

แท็ก: ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

สวทช. -สนพ.เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน 27 โครงการ หวังต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

สวทช.ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ ทำหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงและภัยพิบัติ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีโครงการวิจัยทั้งหมด 27 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน ...

ข่าวล่าสุด