28.4 C
Bangkok
วันเสาร์, ตุลาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก ศักรินทร์ ภูมิรัตน

แท็ก: ศักรินทร์ ภูมิรัตน

BMW-มจธ.ลงนามทำวิจัย EV Car Sharing ร่วมกัน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและร่วมลงนามการลงนามดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเปิดตัวโครงการ Charge & Chare เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริม Electric Vehicles Charging and Car Sharing Zone ภายในมหาวิทยาลัย โดยคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มจธ.จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน พฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ ...

ข่าวล่าสุด