หน้าแรก แท็ก วัฒนพงษ์ คุโรวาท

แท็ก: วัฒนพงษ์ คุโรวาท

สนพ. ผลักดันโครงข่ายสมาร์ทกริด เพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิตไฟฟ้า-เปิดเวทีสัมมนาให้ความรู้ให้กับประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมดันแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) เทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคตที่ตอบโจทย์สังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ...

ผู้อำนวยการ สนพ. เปิดตัวศูนย์ PLERN ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สนพ.นำโดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดตัวศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PLERN: Play & Learn) เพื่อเสริมประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ...

สนพ.เปิดรับฟังความเห็นตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP Cogeneration

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น (SPP Cogeneration) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมไฟฟ้า หากสำเร็จจะส่งผลดีต่อตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศในอนาคตต่อไป

ข่าวล่าสุด