32 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, เมษายน 22, 2021
หน้าแรก แท็ก รับฟังความคิดเห็น

แท็ก: รับฟังความคิดเห็น

ชาวนนทบุรี-กรุงเทพฯพร้อมใจร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ(ส่วนเพิ่ม)ครั้งที่ 1

กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัดเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 กว่า 700 คน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ โดยจะนำความคิดเห็นรวมถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆมากำหนดขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงาน ...

กฟผ.จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันการจัดรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ดำเนินตามกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดหลากช่องทาง เน้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการจัดทำ รายงาน EHIA จากทุกฝ่าย ...

ข่าวล่าสุด