29 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
หน้าแรก แท็ก ระบบกักเก็บพลังงาน

แท็ก: ระบบกักเก็บพลังงาน

เอสซีจีฯเปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดบริการครบวงจร

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลฯ รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า บูรณาการบริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มองค์กรในทุกประเภท เปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ...

SPCG เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานหวังใช้งานจริงร่วมกับในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน EEC

SPCG ร่วมกับ PEA ENCOM เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานใช้งานจริงร่วมกับในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต EEC เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องตามมติ กพอ.และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดมิติใหม่ในพื้นที่ EEC ...

สวทช. -สนพ.เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน 27 โครงการ หวังต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

สวทช.ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ ทำหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงและภัยพิบัติ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีโครงการวิจัยทั้งหมด 27 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน ...

พน.-สวทช.ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

วันนี้ (14 ก.ค. 2560) กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงานในระดับสากล รวมถึงกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานขึ้นรองรับ Thailand 4.0 ที่จะใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์...

ข่าวล่าสุด