หน้าแรก แท็ก รศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

แท็ก: รศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

“กัลฟ์”มอบเงินให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจเพื่อผู้ป่วย COVID-19

“กัลฟ์” นำทีมโดยสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่อง ECMO) เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งรับมอบโดยรศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ...

ข่าวล่าสุด