หน้าแรก แท็ก พีทีที โกลบอล เคมิคอล

แท็ก: พีทีที โกลบอล เคมิคอล

CEO GC สานต่อภารกิจ สร้างปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก

New CEO GC แถลงวิสัยทัศน์ และทิศทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลฯ ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps สานต่อโครงการปิโตรเคมีในประเทศให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมด้าน Green มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน ...

ข่าวล่าสุด