31.8 C
Bangkok
วันอังคาร, มกราคม 26, 2021
หน้าแรก แท็ก พลังงานทางเลือก

แท็ก: พลังงานทางเลือก

BGRIM ปลื้มคว้า 5 รางวัลระดับเอเชีย The Asian Excellence Awards 2020

BGRIM ปลื้มคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมระดับสากล The Asian Excellence Awards 2020 นำทีมโดยปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้รับรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานของเอเชียควบคู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมในระดับสากล ...

ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกฯแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานบอร์ด สสว.

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมงคล ลีลาธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป๋ยหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญๆ อาทิ การส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ...

“สนธิรัตน์”แจงกลไกการทำงานกองทุนอนุรักษ์ฯมีโครงสร้าง-หลักเกณฑ์ชัด ย้ำการทำงานที่ก.พลังงานเน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่มีการแทรกแซง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกลไกการทำงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 63 มีโครงสร้างการทำงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้กองทุนอนุรักษ์ฯมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ภัยแล้ง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ย้ำจุดการทำงานที่กระทรวงพลังงานจะไม่มีการแทรกแซง ...

“สนธิรัตน์” เยี่ยมชมโครงการพลังงานสร้างอาชีพแบบผสมผสาน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรฯกาญจนบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเดินทางเยี่ยมชมโครงการพลังงานสร้างอาชีพแบบผสมผสาน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี ที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการเชื่อมโยงใช้พลังงานแบบผสมผสานในกระบวนการผลิตต่างๆ ...

“สนธิรัตน์”ชูไทยบิ๊กพลังงานทางเลือกในอาเซียน ‘โซลาร์เซลล์-พลังงานลม-ชีวมวล’ผลิตมากสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายพลังงานทางเลือกของไทยที่สามารถนำสู่แนวทางปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมผ่านยุทธศาสตร์ Energy for All บนเวทีการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศเยอรมนี ชู ‘โซลาร์เซลล์-พลังงานลม-ชีวมวล’ผลิตมากสุดในอาเซียน ...

พพ.ระดมความเห็นส่วนกลางแผน AEDP2018 หลังเปิดประชาพิจารณ์มา 4 ครั้งรุกพลังงานทดแทนเต็มสูบ

พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP2018 ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในทุกมิติ ให้สอดรับแผน PDP2018 เพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ในปี 2580 เตรียมรวบรวมความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแผน AEDP2018 และเสนอกระทรวงพลังงาน ...

ปี 61 กลุ่มบางจากฯชูนวัตกรรมสีเขียวขับเคลื่อนธุรกิจ

"บางจากฯ" เผยแผนธุรกิจต่อเนื่อง 5 ปี ของบริษัทใหญ่และบริษัทในกลุ่ม ที่มุ่งเน้นสร้างเทคโนโลยีสีเขียวผ่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจหลัก ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างศักยภาพสู่การลงทุนในโครงการ EEC ...

ประธาน AEITF รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10 หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  สังกัดกระทรวงพลังงาน ณ Energy Complex Building จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน ...

ประธาน AEITF ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานมูลนิธิ และดร.ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 "Enigneering 4.0 the next revolution in engineering" จัดขึ้นโดย วสท. ...

พพ.จับมือ CPF ลุยโครงการอนุรักษ์พลังงาน

พพ. หนุนภาคอุตสาหกรรมร่วมอนุรักษ์พลังงาน มอบสัญญา “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ” แก่โรงงานควบคุมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 32 โครงการ ตั้งเป้าจะช่วยประหยัดพลังงาน รวม 8.5 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซโลกร้อนสูงถึง 4,606 ตันไดออกไซด์เทียบเท่า ...

ข่าวล่าสุด