31.9 C
Bangkok
วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
หน้าแรก แท็ก นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

แท็ก: นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

AIT R&D ร่วมพลังสื่อสากล เปิดเวทีเสวนา “We Change BEV Conversion” ก้าวสู่ความท้าทาย เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ การดัดแปลงเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า

ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย –AIT R&D ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดเสวนา “We Change BEV Conversion” เปลี่ยนรถเดิม ท้าทายสู่โลกใหม่ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 The 39 th Thailand...

“อลงกรณ์”ดันไทยเป็นฮับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของอาเซียน(ASEAN Ev Conversion Hub)

เสนอแผนปั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแนวใหม่ แนะรัฐออก 8 มาตรการส่งเสริมการแปลงรถยนตร์เบนซินดีเซลเป็นรถไฟฟ้า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยภายใต้ความท้าทายใหม่” ในงาน “We Change ... BEV Conversion” โดยมุ่งเน้นถึงทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนของภาครัฐ องค์กร...

ข่าวล่าสุด