ข่าวเด่น

ปลดล็อกผังเมืองแก้ปมพลังงาน-ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายกฯประกาศใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง 2 ฉบับผ่าทางตัน’ผังเมือง’กระตุ้นลงทุน โดยยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท แก้ปัญหาปัญหาขยะล้นเมือง-แก้ปัญหาพลังงาน และยกเว้นข้อบังคับกฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด…