หน้าแรก แท็ก ท่องโลกปิโตรเลียม

แท็ก: ท่องโลกปิโตรเลียม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมท่องโลกปิโตรเลียมให้เยาวชน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน (ท่องโลกปิโตรเลียม) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้เยาวชนเข้าใจเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นางอำไพพร เหล่างาม...

ข่าวล่าสุด