หน้าแรก แท็ก ทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน

แท็ก: ทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน

ลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน

วันนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ...

ข่าวล่าสุด