27.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
หน้าแรก แท็ก ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

แท็ก: ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

“อลงกรณ์”ดันไทยเป็นฮับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของอาเซียน(ASEAN Ev Conversion Hub)

เสนอแผนปั้นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแนวใหม่ แนะรัฐออก 8 มาตรการส่งเสริมการแปลงรถยนตร์เบนซินดีเซลเป็นรถไฟฟ้า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยภายใต้ความท้าทายใหม่” ในงาน “We Change ... BEV Conversion” โดยมุ่งเน้นถึงทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนของภาครัฐ องค์กร...

ข่าวล่าสุด