หน้าแรก แท็ก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

แท็ก: ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

CEO GC สานต่อภารกิจ สร้างปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก

New CEO GC แถลงวิสัยทัศน์ และทิศทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลฯ ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps สานต่อโครงการปิโตรเคมีในประเทศให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมด้าน Green มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน ...

GC จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2019 ยกระดับธรรมาภิบาล & พร้อมรับมือยุคดิจิตัล

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำ ...

ข่าวล่าสุด