หน้าแรก แท็ก ชาวดำเนินสะดวก

แท็ก: ชาวดำเนินสะดวก

ชุมชนดำเนินสะดวกต่อยอดงานวิจัยแก้ปัญหาน้ำเสีย

ชุมชนชาวดำเนินสะดวกต่อยอดงานวิจัย นำแนวคิดการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองทำในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการสะสมสารพิษและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังพบเกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากเกินขนาด อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ...

ข่าวล่าสุด